OVLÁDNĚTE SVŮJ STRACH

Transformuj sám sebe tak, jak to MÁ BÝT.

Bez ohledu na to, zda se to světu líbí nebo ne.

Řeknu ti, JAK máš krok za krokem konkrétně postupovat.

Přestaňte se stydět "za to, že vůbec existujete", 
přestaňte se bát, "že svět odhalí, že jste fake" ... 
a můžete přestat cejtit se provinile, bezmocně, méněcenně a nenávidět celej svět (i když si to nechcete přiznat ani sami sobě) 
Zbavte se tohohle pekla na zemi a přestaňte trpět v kriminálu ve vaší hlavě ... 
a pusťte to celý jednou provždy z hlavy ...
Prostě proto, že MŮŽETE

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ český zdroj informací o NARCISMU a TOXICKÝCH VZTAZÍCH

NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRODUKTY

Prakticky zaměřený online návod, jak efektivně komunikovat s narcistou
Prakticky zaměřený online návod, jak efektivně komunikovat s narcistou a nenabíhat si při tom na vidle. Najdete tu instantní, okamžitě nasaditelné, zcela praktické příklady účinných reakcí na ty nejstandardnější manipulativní situace, které se neustále opakují a ze kterých stále nevíte, kudy kam. A samozřejmě spoustu srozumitelně vysvětlené teorie, proč ta…
Jednání s manipulátorem má svoje přesná pravidla. Většina lidí je ovšem nezná, a proto jejich komunikace s manipulátory je předem odsouzena k nezdaru. Buďte jedni z mála, kteří je mají v malíčku. A díky tomu i s manipulátory komunikujte úspěšně.
Jednání s manipulátorem má svoje přesná pravidla. Většina lidí je ovšem nezná, a proto jejich komunikace s manipulátory je předem odsouzena k nezdaru. Buďte jedni z mála, kteří je mají v malíčku. A díky tomu i s manipulátory komunikujte úspěšně.
10 jednoduchých zbraní pro použití v každodenním životě.
10 jednoduchých zbraní pro použití v každodenním životě.

REALITA, KTERÁ NÁM NAHÁNÍ NEJVĚTŠÍ STRACH ZE VŠECH NAŠICH STRACHŮ, JE POHLED NA SEBE SAMA.

Tenhle web a projekt se zabývá, zabýval a bude zabývat tématem, kterému se dnes říká

NARCISMUS, NARCISTA a TOXICKÝ VZTAH

Mluvili jsme a budeme mluvit i dál o narcistech a empatech, ale tentokrát nově půjdeme mnohem hlouběji do nitra problému a budeme se při tom dívat v první linii SAMI NA SEBE.

Protože většina těch, kteří si říkají EMPAT a padají téměř s neomylnou jistotou pokaždé znovu do toxických vztahů s narcistou, tam hluboko ve své duši touží po jediném - po LÁSCE.

NARCISTA a jeho konstrukt

Jak už tady bylo mnohokrát řečeno a najdete toho mnoho i na našem YT kanálu, narcista není lásky schopen. Narcista je jedinec naprosto pohlcený svou sebelží. Tím, čemu se říká NARCISTICKÝ KONSTRUKT nebo NARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI. Je to jeho velká a všeobjímající sebelež o své vlastní velikosti, důležitosti a všemocnosti, o které je hluboce přesvědčen a ze které čerpá svou energii. A vzhledem k tomu, že jeho představa o sobě není založena na realitě, musí tenhle svůj konstrukt, tuhle sebelež, neustále nechávat zvnějšku potvrzovat. Mnohdy až brutálním způsobem manipulovat všemi ostatními tak, aby plnili jeho vůli a tím ho v jeho sebepředstavě o své všemocnosti neustále utvrzovali. Pokud se mu takového potvrzení a potvrzování nedostává kontinuálně, zažívá ve svém nitru hluboké pocity prázdnoty, jako kdyby byl pouhou prázdnou schránkou, do jejíž nicoty se může kdykoli propadnout a navěky v ní zmizet, pokud se mu v krátké době nedostane dalšího potvrzení ve formě něčí emocionální reakce. Emocionální energie.

To jsou poměrně známá a provařená fakta. Mnohem zajímavější je ovšem pohled na tu druhou stranu TÉŽE MINCE, které se říká EMPAT.

EMPAT a jeho konstrukt

A řeknu to rovnou na plná ústa, nebudu chodit kolem horké kaše. Jedinec, kterému se vzletně říká EMPAT, také NENÍ SCHOPEN LÁSKY. Ačkoli je, stejně jako narcista, sám o sobě přesvědčen, že ano. A, úplně stejně jako narcista, i empat žije ve své hluboké sebelži a konstruktu, o kterém je hluboce přesvědčen, že je realitou. Empat jenom, na rozdíl od narcisty, v sobě nechová představu o své velikosti a všemocnosti, ale o své milující dobrotě. Jeho představa a přesvědčení o svém “dobrém srdci”, o tom, že je hodným, milujícím a sebeobětavým (a tím pádem lepším) člověkem, je tím konstruktem, ze kterého čerpá svou energii. A úplně stejně jako narcista, potřebuje tenhle svůj konstrukt neustále potvrzovat. A, úplně stejně jako narcista, je i empat na svém DODAVATELI POTVRZENÍ svého konstruktu ZÁVISLÝ. A, úplně stejně jako narcista, zaměňuje tuhle svou závislost za lásku

TOHLE je ten důvod, proč je neustále hnán do vztahů s narcisty, kde může svou sebepředstavu a velkou všeobjímající životní sebelež donekonečna realizovat a potvrzovat. A pokud se mu to dostatečně nedaří, zavládnou a pronásledujího ho neodbytné pocity zoufalé “zbytečnosti na světě”, dokud se znovu neupne na objekt, který může znovu opečovávat a pro který se může znovu sebeobětovat. Tím objektem může být cokoli, kde je možno vystavit a potvrdit své “empatické, dobré, sebeobětavé srdce” - partner, děti, stárnoucí rodiče, práce, jakýkoli druh dobročinnosti až po upnutí se na zvířecí “němé tváře”.

LÁSKA a STRACH

A TO je také ten důvod, proč EMPAT neustále HLEDÁ LÁSKU. A hledá jí marně, protože ji hledá na špatném místě. Hledá někoho, kdo by ho miloval. A i když ho najde, dostane se do úzkých. Protože přesně v tom okamžiku zjistí, že není schopen se PŘIBLÍŽIT. Že není schopen se otevřít. Jako kdyby žil za sklem. Ve vězení, kde ten svět, který hledá, se odehrává přímo vedle něj a před jeho očima, ale zoufale mimo jeho dosah.

PROTOŽE TÍM, CO EMPAT SKUTEČNĚ HLEDÁ, je JEHO VLASTNÍ SCHOPNOST MILOVAT.

TO je totiž ta láska, kterou tak hledá a po které tak touží. 

Protože SKUTEČNĚ MILOVAT je schopen pouze ten, kdo ZNÁ SÁM SEBE. Kdo žije sám se sebou v pravdě a realitě. Bez posuzování a hodnocení. Prostě opravdu takový, jaký je. V harmonii se vším, co k němu patří. V pravdě a realitě o světě. V pravdě a realitě o lidech v jeho blízkosti a realitě jeho vztahů s nimi. Jinými slovy, 

SKUTEČNĚ MILOVAT A PROŽÍVAT LÁSKU DOKÁŽE JENOM TEN, KDO OPRAVDU ZNÁ SÁM SEBENEMÁ ZE SEBE STRACH.

Ta cesta od strachu k lásce není zrovna jednoduchá. Je na ní potřeba zpracovat celou hromadu ne zrovna příjemných faktů, emocí a tvrdé, bolestivé a děsivé reality. Tou cestou vás můžeme provést a dá se to zvládnout. Ovšem rozhodnutí sebrat v sobě tu ODVAHU DÍVAT SE NA SVĚT a SEBE SAMA TAK, JAK TO SKUTEČNĚ JE, otevřít ty DVEŘE SEBEPOZNÁNÍ a projít tou cestou až do konce, ať už vás na ní čeká cokoli, můžete jenom VY SAMI

A na jejím konci znovu vstát z popela jako nový člověk. JAKO FÉNIX.